?>

Destinačná a reklamná agentúra

 

Poslaním našej reklamnej agentúry je dlhodobo poskytovať kvalitné služby a produkty v oblasti reklamy a marketingu. Navrhovať riešenia primerané potrebám klienta s dôrazom na čo najvyššiu efektivitu. Špecializujeme sa na  oblasť cestovného ruchu. Ako agentúra sa podieľame na tvorbe turistických produktov, mapových podkladov a informačných systémov. Zabezpečujeme certifikačný systém „Vitajte cyklisti“. Vyrábame webové stránky a eShopy s dizajnom a funkcionalitou šitou na mieru.

 

 

Ďalšie služby

 

Agentúra ďalej zabezpečuje navrhovanie, prípravu a implementácia PR stratégií spoločností, navrhovanie nových externých a interných komunikačných aktivít a riadenie ich implementácie, propagáciu a zlepšovanie imidžu, monitorovanie diania na trhu, sledovanie komunikačných aktivít, zastupovanie spoločností pred médiami a verejnosťou .

 

 

Cenník

 

Reklamná a destinačná agentúra pripravuje projekty podľa požiadaviek zákazníka za vopred dohodnuté ceny.